เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัย ด้วยระบบบ้านอัจฉริยะจาก TCINTEL

office-768x768-1-landscape

เกี่ยวกับ TCINTEL by TC Intelligent Co., Ltd.

สำหรับ TCINTEL เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท TC Intelligent Co.,  Ltd. โดยทางบริษัท TC Intelligent ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรผ่านทางระบบโครงข่าย มากกว่า 17 Years ในวงการเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ดูแลหน่วยงานราชการ ในส่วนของ TCNTEL จะเป็นอีกแผนกหนึ่งที่เป็นการขยายงานทางด้านธุรกิจเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับระบบงานบ้านแบบอัจฉริยะหรือ IoT Smart Home โดยทาง TCINTEL จะเน้นงานในด้านการขาย&การตลาดและการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับบ้านอัจฉริยะ(Smart Home)พร้อมงานติดตั้ง รวมทั้งให้บริการหลังการขาย รวมทั้งมีการให้บริการดูแลและรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี   ลูกค้าสามารถซื้อการประกันเพิ่มปีต่อไปได้ ถ้าลูกค้าพอใจบริการและต้องการขยายการรับประกันต่อไป